giam-sat-cong-trinh

Giám sát xây dựng công trình cũng là một thế mạnh của TECCO2, được cơ quan quản lý Nhà nước xếp hạng cao trong lĩnh vực này.