1.PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thủy
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35110242
Email: tchc.tecco2@gmail.com

3. PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH

Trưởng phòng: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38517743 / 38510657
Email: ktkh2011@yahoo.com.vn

2. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38564946
Email: haokitty2005@gmail.com

4. PHÒNG KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng: Mai Văn Sơn
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38516725
Email: ktcl.tv2@gmail.com

1. XÍ NGHIỆP KSTK ĐƯỜNG 1

Giám đốc: Mai Danh Hưng
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35637380
Email: xn1_tv2@yahoo.com.vn

4. TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT & KIỂM ĐỊNH CLCT

Giám đốc: Trần Quảng Hà
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35639506 / 66568537
Email: tttvgstecco2@gmail.com

7. TỔ HỒ SƠ

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thúy Lan
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35135592
Email: thuylan2101@gmail.com

2. XÍ NGHIỆP KSTK ĐƯỜNG 2

Giám đốc: Cao Tiến Quý
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35637376
Email: xn2.tv2@gmail.com

5. TRUNG TÂM TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN & GIÁM SÁT CLCT

Giám đốc: Nguyễn Chiến Thắng
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35641472
Email: tttvgstecco2@gmail.com

3. XÍ NGHIỆP KSTK CẦU ĐƯỜNG

Giám đốc: Mai Văn Học
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35641726
Email: xncd.tecco2@gmail.com

6. TRUNG TÂM SỐ LIỆU ĐỊA HÌNH THỦY VĂN

Giám đốc: Lã Mạnh Bình
Địa chỉ: 28 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 35637378
Email: ttsldhtv.tv2@gmail.com