• 01 Huân chương Độc lập Hạng Ba (2011)
 • 01 Huân chương Lao động Hạng Nhất (2006)
 • 01 Huân chương Lao động Hạng Nhì (2000)
 • 02 Huân chương Lao động Hạng Ba (1984, 1995)
 • 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Nhiều Bằng khen của các cấp
 • 03 Cờ thi đua của Chính phủ (2005, 2010, 2015)
 • 02 Cờ thi đua của Tổng  Liên đoàn lao động Việt Nam
 • 06 Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GTVT
 • 16 Cờ thi đua xuất sắc, Cờ dẫn đầu thi đua cấp Cục và cấp Tổng công ty
 • 18 Cờ thi đua của Công đoàn các cấp
 • 17 Cờ Đơn vị quyết thắng
 • 01 Giải thưởng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững”
 • 01 giải thưởng “ Nhà Quản lý giỏi” của Tổng  Liên đoàn lao động Việt Nam
 • 01 biểu tượng vàng “Vì sự nghiệp văn hoá doanh nhân Việt Nam”
 • Tốp 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2010, 2011 (Fast500)
 • Cúp vàng “Vinh quang doanh nhân Việt Nam” (2014)