nghien-cuu-va-chuyen-giao-cong-nghe-1

TECCO2 cung cấp các dịch vụ: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các Chủ đầu tư; Lập hồ sơ dự thầu cho các Nhà thầu.