lap-ho-so-thiet-ke-thi-cong

Một trong những thế mạnh lớn nhất của TECCO2 là lập thiết kế cho các công trình cầu, đường, hầm và công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp bao gồm tất cả các bước: Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Lập bản vẽ thi công và các Thiết kế đặc biệt