tham-dinh-cong-trinh

Thẩm tra, thẩm định các báo cáo, hồ sơ thiết kế và phân tích hiệu quả đầu tư (hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội) cho các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư và Nhà tài trợ