Bộ trưởng Thăng đang quản lý những “quả đấm thép” nào?

Những doanh nghiệp chính của ngành đường sắt,hàng không,hàng hải, đóng tàu… đều do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Cienco 4: Bán thành công 100% lượng cổ phần đấu giá Lại “ế” cổ phần bán đấu giá của CIENCO 5 Bộ trưởng Thăng nói gì về ‘nghi án’ hối lộ 16 tỷ đồng?…