Tiếng vỗ tay vang hội trường sau lời cam kết của Thủ tướng

Vous êtes ici :