TECCO2 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty CP tư vấn xây dựng công trình Giao thông 2 (TECCO2) là đơn vị thành viên của Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI),  là doanh nghiệp Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân dụng. Công ty có 50 năm kinh nghiệm trong…