Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2018 của TECCO2

Sáng ngày 31/3/2018 tại Hội trường Công ty , Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động 2018. Đến dự với Hội nghị có đại diện của BTV Công đoàn Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Ban lãnh đạo Công ty và 89 đại biểu được triệu tập đại diện cho hơn hai trăm NLĐ trong Công ty.